Müzik kulübü

MÜZİK KULÜBÜ Müzik Kulübü, öğrencilerine müziği sevdirmeyi ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır. Müzik Kulübü, müziği seven, müzik yeteneği olan veya bu yeteneğini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz içindir. Kulübümüz çalışmalarını tamamladıkça okul…

Let’s speak english kulübü

LET’S SPEAK ENGLISH CLUB Kulübün Amaçları: Öğrencilerimizin, bugüne kadar öğrenmiş oldukları bilgilerini kullandırtarak, konuşma becerilerini geliştirmek, Kelime hazinelerinin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak, Günlük dilde sıkça kullanılan deyim ve ifadelerle karşılaştırmak, Düşündüklerini ifade ederken yapmış oldukları temel hatalara (telaffuz ve diğer) dikkatlerini çekmektir.

Yazarlık kulübü

YAZARLIK KULÜBÜ Öğrencilerin tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan çıkaracakları, yazıyla kendilerini ifade edebilme yetisi kazanacakları bir sınıf ortamında özgün çalışmalar ortaya çıkarmayı, Öğrencilerin dönem boyunca yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak öz güvenlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Satranç kulübü

SATRANÇ KULÜBÜ Analitik düşünmeyi sağlar. Öğrencilerin doğru karar vermelerini sağlar. Hedef belirlemeyi sağlar. Ayrıntıları görme gibi yetenekleri geliştirir. Satranç kulübünün amacı, satrancı tüm öğrencilere sevdirmektir ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vermektir. Satranç, zihinsel gelişimlerine katkı sağlar. Öğrencileri zihinsel bir spor olan satranç ile rahatlatmanın yanında, öğrencilere özgüvenli, özgür, başarılı ve sosyal bir vizyon kazandırır.

Modern dans kulübü

MODERN DANS KULÜBÜ Amaçları arasında  bireysel ve toplu olarak dans edebilme yeteneğini geliştirip, dansla ilgili konularda sanatsal açıdan düşünebilme ve yorum getirebilme alışkanlığını kazandırmak olan “Modern Dans Kulübü”müzde öğrencilerimiz estetik duygu ve vücut esnekliği kazanıyorlar, ritim ve hareketler arasındaki uyumu ve bağlantıyı fark ederek dans ediyorlar ve birlikte keyifli vakit geçiriyorlar.

Görsel sanatlar ve resim sanat kulübü

GÖRSEL SANATLAR VE RESİM SANAT KULÜBÜ Görsel Sanat ve Resim Sanat Kulübü’nün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını;…

Genç mucitler kulübü

GENÇ MUCİTLER KULÜBÜ   Genç Mucitler Kulübü, çocukların eğlenirken öğrenecekleri deney etkinliklerinden oluşuyor. Okulumuzda  Genç Mucitler Kulübü çalışmalarını laboratuvar  ortamında yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bilimsel olaylara olan ilgilerini deneylerle desteklemek  ve yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenmenin keyfine varan öğrencilerimiz denenmeye değer deneylerle her hafta kulübümüzde buluşmaktadır.  

Folklör kulübü

FOLKLOR KULÜBÜ Folklor kulübünün amaçları, okullarımızda öğrencilerimizin milli oyunlara ilgi duymaları ve öğrenmelerini sağlamak, okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatmak, öğrencilerin kültürümüzü tanımalarını sağlamaktır.